Nákup na splátky je možné realizovať cez splátkový systém Cetelem. Vďaka priamemu otvoreniu revolvingového účtu, budú vaše ďalšie nákupy rýchlejšie a jednoduchšie. Informácie o ďalších výhodách splátkového produktu získate TU ako aj  v priebehu schvaľovacieho procesu Cetelem.

Výhody nákupu na splátky:

 • možnosť vybrať si režim splácania
 • jednoduché a rýchle vybavenie on-line, alebo poštou
 • možnosti pripoistenia proti schopnosti splácať (do 65 rokov života)

Podmienky nákupu:

 • minimálna hodnota objednávky 100€
 • občan SR, alebo krajiny EÚ s trvalým pobytom na území SR
 • pravidelný a trvalý príjem (zamestnanecký pomer, dôchodok)

Nákup cez splátkový systém Cetelem je veľmi jednoduchý, rýchly a bezpečný. Pokiaľ sa chystáte realizovať objednávku v minimálnej hodnote 100€, postačí v detaile produktu kliknete na tlačidlo „Kúpiť na splátky“, prípadne v časti nákupného procesu č. 2 „Dodacie údaje“ zvolíte spôsob platby „Splátky online“.

Po vyplnení všetkých údajov, overení ich správnosti si v súhrne Vašej objednávky zvolíte nasledovné parametre úveru:

 • splátkový program: Akcia 10%+10x10%, Flexi splátky do 60 mesiacov, alebo Splátky na 12 mesiacov
 • poistenie: Komplexný balík poistenia, Komplexný balík poistenia plus, alebo Úver bez poistenia
 • výšku priamej platby: od 0% do 90% hodnoty objednávky
 • počet splátok: 10 až 60 mesiacov

Po navolení jednotlivých parametrov produktu a kliknutí na tlačidlo „Kúpiť na splátky“, alebo „Dokončiť objednávku“ budete presmerovaný na stránku splátkového systému Cetelem, kde v postupných krokoch vyplníte požadované údaje o Vašej osobe.

Ihneď po vyplnení údajov požadovaných zo strany splátkového systému Cetelem a odoslaní žiadosti o úver on-line sa Vám zobrazí priebežné vyjadrenie spoločnosti  BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA (prevádzkovateľa splátkového systému Cetelem) k Vašej žiadosti.

Ak bola Vaša žiadosť priebežne schválená, môžete využiť aktuálnu novinku a kliknúť na tlačidlo „Zvoliť podpis v elektronickej forme“ a podpísať Vašu žiadosť SMS kľúčom.

Pokiaľ sa rozhodnete pre klasický postup, tj. papierovú zmluvu, prosím kliknite na tlačidlo „Zvoliť podpis v papierovej forme“, vytlačte si zmluvnú dokumentáciu spolu s kópiami všetkých požadovaných dokumentov a tieto nám zašlite poštou na adresu:

nabbi,s.r.o.
Vojtaššákova 839
027 44  Tvrdošín

Po poskytnutí úveru a obdržaní potvrdenia zo strany spoločnosti BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA (platí pri SMS podpise), alebo obdržaní zmluvnej dokumentácie vrátane dokladov poštou bude Vaša objednávka vybavená a tovar pokiaľ je skladom čo najskôr odoslaný.

Doklady potrebné pre poskytnutie úveru:

 • 1x podpísaný dokument Spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (podpísať na strane 2)
 • 1x podpísaná Žiadosť / Zmluva o poskytnutí úveru:
  • „Zmluvu“ pre nového klienta Cetelem:
   • podpísať bod. 15 na strane 6 z 7. (Dohoda o zrážkach zo mzdy a iných príjmov). Podpis bodov 16 a 17. na strane 6 z 7 nie je povinný
 • 1x kópiu oboch strán občianskeho preukazu (cudzí štátni príslušníci predkladajú kópiu povolenia na trvalý pobyt v SR)
 • 1x kópiu oboch strán druhého dokladu totožnosti:
  • vodičský preukaz
  • cestovný pas
  • zbrojný preukaz
  • preukaz fyzickej osoby z ťažkým zdravotným postihnutím (ZŤP)
  • potvrdenie o výške príjmu
  • výmer o dôchodku
  • daňové priznanie v prípade SZČO
  • doklad o bydlisku (faktúry za energie, telefón, internet, televíziu, pracovnú zmluvu v prípade klientov pracujúcich v zahraničí)
 • doklad potvrdzujúci výšku príjmu, pričom príjem uvedený v žiadosti musí byť uvedený v jednom z doložených dokladov:

     Zamestnanci:

 • 3 posledné výplatné pásky *, alebo
 • 3 posledné výpisy z bankového účtu *, alebo
 • potvrdenie od zamestnávateľa preukazujúce priemerný príjem za posledné 3 mesiace (nie staršie ako 30 dní)

* platí pokiaľ klient nesúhlasí s dotazom do Sociálnej poisťovne

     Dôchodcovia:

 • potvrdenie o poberaní dôchodku (výmer zo Sociálnej poisťovne) *, alebo
 • potvrdenie z pošty *, alebo
 • 3 posledné výpisy z bankového účtu preukazujúce príjem dôchodku

* platí pokiaľ klient nesúhlasí s dotazom do Sociálnej poisťovne

     Podnikatelia (SZČO):

 • potvrdenie o podaní DP a zároveň
 • kompletné posledné daňové priznanie a zároveň
 • výpis z bankového účtu za posledné 3 mesiace

     Konateľ / spolumajiteľ firmy:

 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň, alebo DP typu A
 • 3 posledné výpisy z osobného bankového účtu

     Klient s trvalým pobytom v SR zamestnaný v ČR, HU, AT:

 • pracovná zmluva a zároveň
 • 3 posledné výpisy z bankového účtu preukazujúce príjem mzdy

Pri úvere nad 3000 € vrátane, je potrebné pristúpenie partnera v prípade ženatého klienta, resp. vydatej klientky. Zároveň v prípade, že na žiadosti ako spoludlžník vystupuje partner/ka, nie je možné zmluvy podpisovať elektronicky SMS kľúčom.