Reklamácia tovaru

V prípade, ak obdržíte tovar s vadou, alebo sa vada na tovare objaví počas jeho používania v zákonom stanovenej lehote, máte právo podať reklamáciu.

Dôležitým krokom je čo najdetailnejšie vyplniť „reklamačný formulár“ a špecifikovať poškodené časti na základe montážneho návodu s fotodokumentáciou poškodenia. Každá reklamácia je individuálna a v každom prípade sa snažíme prípad riešiť v čo najkratšom čase k spokojnosti oboch strán.

Lehota na vybavenie reklamácie je 30 kalendárnych dní. Lehota začína plynúť po doplnení všetkých podkladov nevyhnutných pre riešenie reklamácie.

Podrobnejšie informácie k reklamácií nájdete v našich „obchodných podmienkach“.

Vrátenie tovariu

Tovar, ktorý ste si zakúpili prostredníctvom nášho internetového obchodu a nespĺňa Vaše očakávania, máte právo vrátiť na základe všeobecných obchodných podmienok do 14 dní bez udania dôvodu. Tovar je potrebné vrátiť na vlastné náklady k nám na prevádzku: Vojtaššákova 839, 027 44  Tvrdošín. Vrátený tovar by mal byť doručený v neporušenom a podľa možnosti v originálnom obale.

Pri vrátení tovaru je potrebné vyplniť formulár o „odstúpení od zmluvy“ a informovať nás prostredníctvom e- mailu info [at] nabbi.sk alebo telefonicky na čísle 02 2092 4663.

Peniaze z objednávky Vám budú zaslané na Váš účet do 14 dní po doručení tovaru k nám a jeho skontrolovaní.